facebook twitter rss feed
banner728
Berza

Šta je kursna lista?

Kursna lista je trenutna vrijednost stranih valuta ili deviza u odnosu na domaću valutu neke zemlje. Ona je obično izražena u valutnim parovima, gdje je jedan član strana valuta neke zemlje, a drugi domaća valuta. Njihov odnos naziva se kurs, i izražava se tako što se u domaćoj valuti izražava vrijednost strane valute.

Postoje tri vrste kursa, pa tako i tri kolone na kursnoj listi. Srednja kolona je srednji kurs koji izražava kurs centralne banke domaće zemlje, po kom se vrši konverzija strane valute u domaću. Sve ostale banke i mjenjačnice se orijentišu po ovom kursu, kako ne bi bilo mnogo odstupanja, što bi izazvalo gubitke zbog velike konkurencije. Druga dva kursa na kursnoj listi su prodajni i kupovni kurs. Kupovni kurs (obično prva ili treća kolona) izražava koju vrijednost u domaćoj valuti klijent treba da plati kako bi kupio jedinicu strane valute. On je za jače valute kao dolar i euro obično nešto viši od prodajnog kursa kod nas, jer su devize kao evro i dolar, po pravilu, stabilnije valute i jer se kroz devize obavlja platni promet između različitih zemalja, te je potražnja za devizama veća. Prodajni kurs (preostala kolona) je vrijednost izražena u domaćoj valuti koju klijent treba da plati ako želi da proda stranu valutu.

Kursne liste se po pravilu formiraju svako jutro i važe do kraja radnog vremena mjenjačkih institucija. Ove liste se formiraju prema više faktora, a zavise od međunarodnog tržišta deviza i ekonomske situacije domaće zemlje i stabilnosti njene valute. Prije nego se uputite u neku banku ili mjenjačnicu, preporučuje se provjera trenutne kursne liste. Putem online konvertera valuta možete provjeriti i uporediti kursne liste različitih mjenjača, kako biste pronašli najpovoljnijeg mjenjača. U pojedinim mjenjačnicama kursna lista je podložna dogovoru između mjenjača i klijenta ako su u pitanju veći iznosi deviza. Takođe je poželjno pratiti prognoze za budućnost, kako bi se ocijenio najbolji momenat za mijenjanje deviza.

KOMENTARI

Konvertor valuta

Važi za datum: 2015-11-26
Mijenjam iznos
Iz valute
U valutu
Kursu
Rezultat: 1 EUR = 69.91 USD

Šta je kurs devize?

img01

U finansijskom smislu, kurs neke strane valute je odnos između te valute prema valuti date zemlje (primjer: kurs dolara prema kursu konvertibilne marke u BiH). Kurs je zapravo iznos domaće valute za koju se strana valuta može zamjeniti. Što znači: ako je kurs dolara 1,45- dolar će biti zamijenjen za 1,45 konvertibilnih maraka. Domaća valuta je zapravo samo cijena stranih valuta, koje se nazivaju devize, pa se i kurs valuta često naziva devizni kurs.

više

Konvertor valuta - kako se vrši konverzija?

img02

Konverzija jedne valute u drugu je zapravo trgovina jačom valutom. Tržište deviza funkcioniše upravo po tom principu- kupovina jedne valute drugom, gdje se valuta koja se kupuje smatra robom. Konverzija se vrši po aktuelnom kursu valuta koji je važeći za trenutni dan. Taj kurs se formira svako jutro prema više faktora i važi od početka do kraja radnog vremena svake banke i mjenjačnice, sa tim da je kurs u privatnim mjenjačnicama podložan dogovoru i promjenama.

više

Šta je kursna lista?

img03

Kursna lista je trenutna vrijednost stranih valuta ili deviza u odnosu na domaću valutu neke zemlje. Ona je obično izražena u valutnim parovima, gdje je jedan član strana valuta neke zemlje, a drugi domaća valuta. Njihov odnos naziva se kurs, i izražava se tako što se u domaćoj valuti izražava vrijednost strane valute.

više

Šta je dolar?

img04

Vjerovatno ne postoji kursna lista na kojoj se ne nalazi dolar. Dolar je ime valute koja se koristi na širokom području zemalja, uključujući SAD, Kanadu, Australiju, Novi Zeland, Karipska ostrva, Hong Kong, Singapur itd. Oznaka za dolar je $, što je takođe oznaka za španski peso, a njegovo ime potiče od riječi “thaler” u značenju talir, iz češkog rudarskog naselja u dolini Svetog Joakima, koja je ležala na nalazištu srebra. Ispočetka se srebrni novac koji se tu kovao nazivao Joachimthalers, ali je kasnije to ime skraćeno. Dolar je , u stvari engleski naziv za talir. Preko Britanije je dolar dospio u Ameriku. U Škotskoj se tvrdi da je dolar potekao sa Univerziteta “St. Andrews” gdje je bio korišćen još u 17. vijeku. Španski dolar je ime za španski srebrnjak ili peso, koji je korišćen kao valuta u španskim kolonijama.

više

Devizni kurs i devizno tržište

img04

Devizno tržište je kupoprodajni sistem u kom se trguje devizama u okviru jedne države, prema propisima i zakonima koji važe u toj zemlji. Sve kupovine i prodaje obavljaju se preko ovlašćenih banaka, a to se vrši na sastancima svih ovlašćenih banaka u saradnji sa centralnom bankom dotične zemlje. Devize koje su najkonkurentnije su obično euro, američki dolar, kanadski dolar, australijski dolar, švajcarski franak, britanska funta i japanski jen. Devizno tržište ovisi o privrednom sistemu, političkoj strukturi i ekonomskom stanju svake zemlje.

više
Novosti Izvor: Capital.ba