facebook twitter rss feed
banner728
Berza

Devizni kurs i devizno tržište

Devizno tržište je kupoprodajni sistem u kom se trguje devizama u okviru jedne države, prema propisima i zakonima koji važe u toj zemlji. Sve kupovine i prodaje obavljaju se preko ovlašćenih banaka, a to se vrši na sastancima svih ovlašćenih banaka u saradnji sa centralnom bankom dotične zemlje. Devize koje su najkonkurentnije su obično euro, američki dolar, kanadski dolar, australijski dolar, švajcarski franak, britanska funta i japanski jen. Devizno tržište ovisi o privrednom sistemu, političkoj strukturi i ekonomskom stanju svake zemlje.

Devizni kurs zapravo je cijena strane valute izražena u domaćoj valuti ili obrnuto- cijena domaće valute izražena u stranoj valuti. Kada se porede odnosi dvije valute i jednom izražava vrijednost druge, one se nazivaju valutni par. U zavisnosti koja od valuta se smatra predmetom kupovine, se određuje i koja valuta postaje roba ili stručno “sui generis”. Kursna lista aktuelnog dana izražava cijene deviza za taj dan.

Devizni kurs zavisi i od ponude i potražnje određenih deviza na deviznom tržištu, tako da njihova vrijednost ne mora da odražava njihovu platnu moć. U vrijeme kada su novčanice bile vezane za vrijednost zlata (period zlatnog standarda), vrijednost deviza određivala se u potpunosti drugačije nego danas. Odnos vrijednosti valutnog para određivao se odnosom količine zlata koje su vrijedile. Danas promjene cijena u nekoj zemlji takođe diktiraju devizni kurs. Povećana potražnja za uvozom u nekoj zemlji diktira potražnju deviza u toj zemlji, te tako i rast njihove vrijednosti i obrnuto.

Radi ostvarivanja željene ekonomske politike i njenih ciljeva, monetarne institucije mogu uticati na devizni kurs sa više faktora. Privredna struktura sistema određuje stabilnost i visinu deviznog kursa, od centralnih privrednih poslova do slobodne tržišne privrede. Monetarne reforme posljednjih godina imaju za cilj stabilizaciju deviznog kursa, obezbjeđivanje deviznih rezervi i stabilnost ekonomske politike na globalnom kako i lokalnom nivou, jer se vrijednost deviza više ne veže za ostale forme kapitala. Stabilizacijom deviznog kursa u nekoj zemlji, povećavaju se njene mogućnosti za porast stranih ulaganja u domaću privredu.

KOMENTARI

Konvertor valuta

Važi za datum: 2015-11-26
Mijenjam iznos
Iz valute
U valutu
Kursu
Rezultat: 1 EUR = 69.91 USD

Šta je kurs devize?

img01

U finansijskom smislu, kurs neke strane valute je odnos između te valute prema valuti date zemlje (primjer: kurs dolara prema kursu konvertibilne marke u BiH). Kurs je zapravo iznos domaće valute za koju se strana valuta može zamjeniti. Što znači: ako je kurs dolara 1,45- dolar će biti zamijenjen za 1,45 konvertibilnih maraka. Domaća valuta je zapravo samo cijena stranih valuta, koje se nazivaju devize, pa se i kurs valuta često naziva devizni kurs.

više

Konvertor valuta - kako se vrši konverzija?

img02

Konverzija jedne valute u drugu je zapravo trgovina jačom valutom. Tržište deviza funkcioniše upravo po tom principu- kupovina jedne valute drugom, gdje se valuta koja se kupuje smatra robom. Konverzija se vrši po aktuelnom kursu valuta koji je važeći za trenutni dan. Taj kurs se formira svako jutro prema više faktora i važi od početka do kraja radnog vremena svake banke i mjenjačnice, sa tim da je kurs u privatnim mjenjačnicama podložan dogovoru i promjenama.

više

Šta je kursna lista?

img03

Kursna lista je trenutna vrijednost stranih valuta ili deviza u odnosu na domaću valutu neke zemlje. Ona je obično izražena u valutnim parovima, gdje je jedan član strana valuta neke zemlje, a drugi domaća valuta. Njihov odnos naziva se kurs, i izražava se tako što se u domaćoj valuti izražava vrijednost strane valute.

više

Šta je dolar?

img04

Vjerovatno ne postoji kursna lista na kojoj se ne nalazi dolar. Dolar je ime valute koja se koristi na širokom području zemalja, uključujući SAD, Kanadu, Australiju, Novi Zeland, Karipska ostrva, Hong Kong, Singapur itd. Oznaka za dolar je $, što je takođe oznaka za španski peso, a njegovo ime potiče od riječi “thaler” u značenju talir, iz češkog rudarskog naselja u dolini Svetog Joakima, koja je ležala na nalazištu srebra. Ispočetka se srebrni novac koji se tu kovao nazivao Joachimthalers, ali je kasnije to ime skraćeno. Dolar je , u stvari engleski naziv za talir. Preko Britanije je dolar dospio u Ameriku. U Škotskoj se tvrdi da je dolar potekao sa Univerziteta “St. Andrews” gdje je bio korišćen još u 17. vijeku. Španski dolar je ime za španski srebrnjak ili peso, koji je korišćen kao valuta u španskim kolonijama.

više

Devizni kurs i devizno tržište

img04

Devizno tržište je kupoprodajni sistem u kom se trguje devizama u okviru jedne države, prema propisima i zakonima koji važe u toj zemlji. Sve kupovine i prodaje obavljaju se preko ovlašćenih banaka, a to se vrši na sastancima svih ovlašćenih banaka u saradnji sa centralnom bankom dotične zemlje. Devize koje su najkonkurentnije su obično euro, američki dolar, kanadski dolar, australijski dolar, švajcarski franak, britanska funta i japanski jen. Devizno tržište ovisi o privrednom sistemu, političkoj strukturi i ekonomskom stanju svake zemlje.

više
Novosti Izvor: Capital.ba