facebook twitter rss feed
banner728
Berza

Šta je kurs devize?

U finansijskom smislu, kurs neke strane valute je odnos između te valute prema valuti date zemlje (primjer: kurs dolara prema kursu konvertibilne marke u BiH). Kurs je zapravo iznos domaće valute za koju se strana valuta može zamjeniti. Što znači: ako je kurs dolara 1,45- dolar će biti zamijenjen za 1,45 konvertibilnih maraka. Domaća valuta je zapravo samo cijena stranih valuta, koje se nazivaju devize, pa se i kurs valuta često naziva devizni kurs.

Kako bi najlakše shvatili šta je kurs neke valute, možemo posmatrati stranu valutu kao robu, a njenu vrijednost u domaćoj valuti kao njenu cijenu. Tako u principu i funkcioniše međunarodno devizno tržište.

Kurs neke valute zavisi od više faktora. Kurs direktno zavisi od stranih deviznih tržišta koja su aktivna svih pet radnih dana u sedmici, i srednja vrijednost valuta na stranim tržištima- ili fiksni kurs, određuje kurseve valuta na nivou pojedinih država. Pored toga, sva poslovanja u međunarodnom platnom prometu se obavljaju u devizama. U skladu sa ekonomskom politikom domaće zemlje, potražnja za stranim valutama dolazi od uvoza, a ponuda od izvoza. Tako kurs neke valute zavisi i od potražnje deviza, te ako je potražnja deficitarna, kurs ima tendenciju rasta i obrnuto, ako je potražnja deviza suficitarna, kurs ima tendenciju pada.

Kursna lista deviza razlikuje dva kursa. Kupovni kurs je iznos domaće valute za koji se strana valuta može kupiti, a prodajni kurs je iznos u domaćem novcu za koji se strana valuta može prodati (ili kako je u narodu popularno- zamjeniti). Iako se osnovni kurs formira prema osnovnoj banci (kod nas prema Centralnoj banci BiH- CBBH), različiti kursevi takođe mogu postojati kada se neka ustanova, naprimjer banka ili mjenjačnica, “ugradi” za određen postotak provizije ili različitih poreza. Takođe, kursevi se mogu razlikovati za čekove, keš i platne kartice. Ovi kursevi mogu biti nešto viši od fiksnog kursa, zbog dužeg vremena i procedure koji su potrebni za raščišćavanje takvih transakcija.

KOMENTARI

Konvertor valuta

Važi za datum: 2015-11-26
Mijenjam iznos
Iz valute
U valutu
Kursu
Rezultat: 1 EUR = 69.91 USD

Šta je kurs devize?

img01

U finansijskom smislu, kurs neke strane valute je odnos između te valute prema valuti date zemlje (primjer: kurs dolara prema kursu konvertibilne marke u BiH). Kurs je zapravo iznos domaće valute za koju se strana valuta može zamjeniti. Što znači: ako je kurs dolara 1,45- dolar će biti zamijenjen za 1,45 konvertibilnih maraka. Domaća valuta je zapravo samo cijena stranih valuta, koje se nazivaju devize, pa se i kurs valuta često naziva devizni kurs.

više

Konvertor valuta - kako se vrši konverzija?

img02

Konverzija jedne valute u drugu je zapravo trgovina jačom valutom. Tržište deviza funkcioniše upravo po tom principu- kupovina jedne valute drugom, gdje se valuta koja se kupuje smatra robom. Konverzija se vrši po aktuelnom kursu valuta koji je važeći za trenutni dan. Taj kurs se formira svako jutro prema više faktora i važi od početka do kraja radnog vremena svake banke i mjenjačnice, sa tim da je kurs u privatnim mjenjačnicama podložan dogovoru i promjenama.

više

Šta je kursna lista?

img03

Kursna lista je trenutna vrijednost stranih valuta ili deviza u odnosu na domaću valutu neke zemlje. Ona je obično izražena u valutnim parovima, gdje je jedan član strana valuta neke zemlje, a drugi domaća valuta. Njihov odnos naziva se kurs, i izražava se tako što se u domaćoj valuti izražava vrijednost strane valute.

više

Šta je dolar?

img04

Vjerovatno ne postoji kursna lista na kojoj se ne nalazi dolar. Dolar je ime valute koja se koristi na širokom području zemalja, uključujući SAD, Kanadu, Australiju, Novi Zeland, Karipska ostrva, Hong Kong, Singapur itd. Oznaka za dolar je $, što je takođe oznaka za španski peso, a njegovo ime potiče od riječi “thaler” u značenju talir, iz češkog rudarskog naselja u dolini Svetog Joakima, koja je ležala na nalazištu srebra. Ispočetka se srebrni novac koji se tu kovao nazivao Joachimthalers, ali je kasnije to ime skraćeno. Dolar je , u stvari engleski naziv za talir. Preko Britanije je dolar dospio u Ameriku. U Škotskoj se tvrdi da je dolar potekao sa Univerziteta “St. Andrews” gdje je bio korišćen još u 17. vijeku. Španski dolar je ime za španski srebrnjak ili peso, koji je korišćen kao valuta u španskim kolonijama.

više

Devizni kurs i devizno tržište

img04

Devizno tržište je kupoprodajni sistem u kom se trguje devizama u okviru jedne države, prema propisima i zakonima koji važe u toj zemlji. Sve kupovine i prodaje obavljaju se preko ovlašćenih banaka, a to se vrši na sastancima svih ovlašćenih banaka u saradnji sa centralnom bankom dotične zemlje. Devize koje su najkonkurentnije su obično euro, američki dolar, kanadski dolar, australijski dolar, švajcarski franak, britanska funta i japanski jen. Devizno tržište ovisi o privrednom sistemu, političkoj strukturi i ekonomskom stanju svake zemlje.

više
Novosti Izvor: Capital.ba