facebook twitter rss feed
banner728
Berza

Konvertor valuta - kako se vrši konverzija?

Konverzija jedne valute u drugu je zapravo trgovina jačom valutom. Tržište deviza funkcioniše upravo po tom principu- kupovina jedne valute drugom, gdje se valuta koja se kupuje smatra robom. Konverzija se vrši po aktuelnom kursu valuta koji je važeći za trenutni dan. Taj kurs se formira svako jutro prema više faktora i važi od početka do kraja radnog vremena svake banke i mjenjačnice, sa tim da je kurs u privatnim mjenjačnicama podložan dogovoru i promjenama.

Konverzija se vrši tako što se iznos valute koju želite da prodate prevodi u iznos valute koju želite da kupite, prema datom kursu. Te dvije valute nazivaju se valutni par. Pa naprimjer ako je valutni par USD/BAM, odnos između te dvije valute se naziva kurs. Što znači da, ako je srednji kurs naprimjer 1,43, konverzija jednog dolara će iznositi 1,43 konvertibilne marke. Pored toga postoje kupovni i prodajni kurs, od kojih se oba minorno razlikuju od mjenjačnice do mjenjačnice i od banke do banke zbog velike konkurencije. Kupovni kurs je onaj koji važi u slučaju da želite da kupite stranu valutu, i on je obično nešto viši od prodajnog kursa. U datom primjeru kupovni kurs bi mogao da bude 1,45, dok bi prodajni kurs mogao da bude 1,42. Da ne postoji ta razlika, banke i mjenjačnice ne bi imale razloga da posluju.

Konverzija valuta može okvirno da se provjeri i putem konvertora valuta online. Kod nekih možete da birate kurs određenih mjenjačnica ili banaka, a kod nekih možete da provjerite osnovni kurs centralne banke države u kojoj se nalazite. Mnoge banke na svojim sajtovima nude konvertore koji konvertuju valute po njihovom aktuelnom kursu, dok postoje i nezavisni konvertori koji nude uporednu konverziju i uporedne kursne liste aktuelnog dana, kako biste pronašli najpovoljniji kurs valute koju želite da mijenjate. Kursna lista centralne banke će vam takođe dati okvirne informacije.

Sama konverzija se odvija čistim računanjem, tako što se iznos strane valute množi sa kursom po domaćoj valuti, ili ako su u pitanju dvije strane valute, onda se računa po kursu koji važi za taj valutni par.

KOMENTARI

Konvertor valuta

Važi za datum: 2015-11-26
Mijenjam iznos
Iz valute
U valutu
Kursu
Rezultat: 1 EUR = 69.91 USD

Šta je kurs devize?

img01

U finansijskom smislu, kurs neke strane valute je odnos između te valute prema valuti date zemlje (primjer: kurs dolara prema kursu konvertibilne marke u BiH). Kurs je zapravo iznos domaće valute za koju se strana valuta može zamjeniti. Što znači: ako je kurs dolara 1,45- dolar će biti zamijenjen za 1,45 konvertibilnih maraka. Domaća valuta je zapravo samo cijena stranih valuta, koje se nazivaju devize, pa se i kurs valuta često naziva devizni kurs.

više

Konvertor valuta - kako se vrši konverzija?

img02

Konverzija jedne valute u drugu je zapravo trgovina jačom valutom. Tržište deviza funkcioniše upravo po tom principu- kupovina jedne valute drugom, gdje se valuta koja se kupuje smatra robom. Konverzija se vrši po aktuelnom kursu valuta koji je važeći za trenutni dan. Taj kurs se formira svako jutro prema više faktora i važi od početka do kraja radnog vremena svake banke i mjenjačnice, sa tim da je kurs u privatnim mjenjačnicama podložan dogovoru i promjenama.

više

Šta je kursna lista?

img03

Kursna lista je trenutna vrijednost stranih valuta ili deviza u odnosu na domaću valutu neke zemlje. Ona je obično izražena u valutnim parovima, gdje je jedan član strana valuta neke zemlje, a drugi domaća valuta. Njihov odnos naziva se kurs, i izražava se tako što se u domaćoj valuti izražava vrijednost strane valute.

više

Šta je dolar?

img04

Vjerovatno ne postoji kursna lista na kojoj se ne nalazi dolar. Dolar je ime valute koja se koristi na širokom području zemalja, uključujući SAD, Kanadu, Australiju, Novi Zeland, Karipska ostrva, Hong Kong, Singapur itd. Oznaka za dolar je $, što je takođe oznaka za španski peso, a njegovo ime potiče od riječi “thaler” u značenju talir, iz češkog rudarskog naselja u dolini Svetog Joakima, koja je ležala na nalazištu srebra. Ispočetka se srebrni novac koji se tu kovao nazivao Joachimthalers, ali je kasnije to ime skraćeno. Dolar je , u stvari engleski naziv za talir. Preko Britanije je dolar dospio u Ameriku. U Škotskoj se tvrdi da je dolar potekao sa Univerziteta “St. Andrews” gdje je bio korišćen još u 17. vijeku. Španski dolar je ime za španski srebrnjak ili peso, koji je korišćen kao valuta u španskim kolonijama.

više

Devizni kurs i devizno tržište

img04

Devizno tržište je kupoprodajni sistem u kom se trguje devizama u okviru jedne države, prema propisima i zakonima koji važe u toj zemlji. Sve kupovine i prodaje obavljaju se preko ovlašćenih banaka, a to se vrši na sastancima svih ovlašćenih banaka u saradnji sa centralnom bankom dotične zemlje. Devize koje su najkonkurentnije su obično euro, američki dolar, kanadski dolar, australijski dolar, švajcarski franak, britanska funta i japanski jen. Devizno tržište ovisi o privrednom sistemu, političkoj strukturi i ekonomskom stanju svake zemlje.

više
Novosti Izvor: Capital.ba